nzcht-missie

Organisatie-Kundig

Grondstoffenuitputting, Kapitaalopeenhoping. Armoede. Parijsakkoord, Greendeal, Omgevingswet. Elektrisch rijden, 3D printing, Robotisering, Genetische manipulatie.

De huidige wereld is volop in beweging. Met ons bedrijf Organisatie-Kundig ondersteunen we klein- en middenbedrijven die vanuit een breed en diep inzicht in de omgeving en de interne organisatie willen werken aan een goede balans in meervoudige waarde. Bedrijven die willen dat de effecten van hun output zowel intern als extern als OK! ervaren worden. Met de OK! methode en de OK! webapplicatie ondersteunen we de dialogen die gericht zijn op evenwicht in menselijke, sociaal relationele, intellectuele, materiƫle, natuurlijke en financiƫle waarde.

In OK! adviestrajecten doorlopen wij de volgende stappen:

  1. Waarnemen omgeving, organisatie en netwerken van mensen;
  2. Afbakenen en prioriteren vraagstukken;
  3. Oorzaakanalyse van vraagstukken;
  4. Nemen van besluiten;
  5. Implementatieplannen gericht op meervoudige waarde-balans.

Zie: www.organisatie-kundig.nl
Zie: www.ok-platform.nl

Naast inzicht in de meervoudige waarde balans van je organisatie, zijn de extra meerwaarden van het OK! adviestraject:

  • het leren kennen en toepassen van een krachtig instrumentarium voor strategische beleidsvorming;
  • een sterke verbinding binnen het strategisch team als gevolg van de gevoerde dialogen.