nzcht-missie

Studio schools

Terug naar overzicht
10 mei 2020
Geoff-Mulgan

Deze TED lezing weerspiegelt voor mij de kern van beroepsonderwijs. De Studio School voldoet aan alle aspecten waar jonge mensen, maar ook mensen die een leven lang willen leren, blij van worden:

 1. Actief bezig zijn
 2. Het werken aan echte opdrachten, echt werk
 3. Het werken in teamverband

Waar leer je nu als beste een beroep. Binnen de muren van het huidige beroepsonderwijs of middenin de dagelijkse praktijk van het beroep? Uit het reproduceren van de theorie en inzichten, die versnipperd per vak worden aangeboden? Of juist in sterke verbinding met die plekken waar die theorie in zijn samenhang wordt toegepast?

Voor veel jongeren staat de school veel te ver af van de beroepspraktijk. Ze kunnen de vakken die ze krijgen niet plaatsen in toekomstige werkomgevingen. Bovendien ervaren ze dagelijks dat de wereld om hen heen razendsnel verandert. Vakken die voor twee jaar terug zinvol leken, lijken vandaag de dag al weer verouderd.

De toekomst van het beroepsonderwijs ligt grotendeels buiten de muren van de klassieke klas. Het ligt verankerd in zinvolle, uitdagende opdrachten die in teamverband worden uitgewerkt. Opdrachten die worden aangereikt door toekomstige werkgevers. Opdrachten dus van buiten komen en daardoor veel meer motiverend werken dan de “als niet echt en verouderd ervaren casuïstiek”. De functie van de toekomstige beroepsschool richt zich op:

 1. Het verzamelen en ordenen van uitdagende opdrachten, die aangereikt worden door gemotiveerde instellingen en bedrijven. De school verbindt buiten op proactieve wijze met het onderwijs
 2. Het begeleiden van jonge en ook ervaren teams  (leren doe je je leven lang) bij het methodisch en effectief aanpakken van uitdagende opdracht. De bronnen die de scholen nu dagelijks los van de concrete praktijk in de klas overdragen, krijgen opeens betekenis in de context van de opdracht.
 3. Het begeleiden van teams en individuen bij het “leren te leren”, zodat de lerende teams zelfsturend vermogen ontwikkelen voor het aanpakken van de complexe opdracht
 4. Het opleiden en begeleiden van de praktijkcoaches, die het beroep – een integratie van kennis en vaardigheden uit MEERDERE vakken – door en door kennen, maar het vak van coachen vaak nog moeten leren. Zij worden de echte ambassadeurs voor actieve samenwerking met scholen.

De TED lezing inspireert mij om de weg richting projectonderwijs nog beter in te richten. Wat is er nodig?

 1. Compacte en hechte docententeams, die als team samenwerken en “het beroep” en “het leren te leren” centraal stellen in hun gezamenlijk handelen.
 2. Betrokken instellingen en bedrijven, die weten: “mijn projectopdrachten dragen wezenlijk bij aan de ontwikkeling van jong talent” en “ze motiveren jonge mensen om hun daadkracht in te zetten voor zinvol werk”
 3. Schoolbesturen die door en door beseffen dat de tevredenheid van de afnemers (instellingen en bedrijven) van goed opgeleide talenten de maatstaf is voor kwalitatief goed onderwijs
 4. Lerende mensen die van harte werken aan het opbouwen van een prachtige (praktijk)portfolio

Voor mij persoonlijk ga ik deze uitdaging ook weg in in-company trainingen of zelfs open inschrijftrainingen. Ik stem mijn trainingen altijd af op het reële werk waar mensen dagelijks mee bezig zijn. Soms gaan zaken gemakkelijk. Kunnen andere collega’s daarvan leren? Soms gaan zaken moeizaam. Kunnen we samen wegen vinden, mede gebaseerd op goede literatuur – deel van het trainerschap! – om het moeizame te doorbreken?

Vanuit Organisatie-Kundig (zie: www.organisatie-kundig.nl en www.ok-platform.nl) doe ik dat door strategische teams mee te nemen door hun strategieproject! Een OK! adviestraject, waar de focus wordt gezet op meervoudig waarde denken. Integrale aandacht voor de evenwichtige ontwikkeling van mens, sociale relatie, intellectualiteit, infrastructuur, natuur en financiën.

Vanuit De Project Academie (zie: www.deprojectacademie.nl) door projectteams inclusief en opdracht gevende teams mee te nemen door de vraagstukken waar ze dagelijks tegenaan lopen. Het zijn professsionaliseringsprojecten, die de deelnemers vorm en inhoud geven door goed na te denken over hun beroep en het door voeren van verbeteringen in hun gezamenlijk handelen.

De basis is het leren van mensen. En dat leren wordt het best geleerd door te werken aan uitdagende opdrachten, waarmee het beroep nog meer diepte en inhoud krijgt.