nzcht-missie

De Project Academie

Met ons bedrijf De Project Academie ondersteunen we de professionalisering van het projectmatig samenwerken. Dit doen we met een team projectspecialisten die ook graag training geven.

Om vraagstukken op te lossen; om tot een betere balans in meervoudige waarde te komen, is concreet handelen van belang. Waarde creëren, betekent dat je met je volle aandacht werkt aan concrete resultaten, waarmee de organisatie verder komt. Het vermogen om belanghebbenden daarin mee te nemen en met hen te bouwen aan concrete resultaten, is de kern van projectmanagement.

In de trainingen die we verzorgen, staat omgevingsgevoeligheid, zelfbewust leiderschap en vakmanschap centraal. Goede, flexibele werkende projectmanagers kunnen het verschil maken.

Strategieontwikkeling

De OK! training.

Met de OK! methode leer je strategisch vraagstukken afbakenen binnen organisaties. Deze training behandelt alle stappen van de OK! methode en besteedt veel aandacht aan jouw persoonlijk leiderschap in de rol van organisatie-adviseur.

MSP

Managing Succesful Projects is gericht op het methodisch aanpakken van programma’s. Een combinatie van projecten en acties teneinde strategische doelen te realiseren

Competentiegerichte trainingen IPMA

IPMA D | IPMA C | IPMA PMO

Je leert alles over de 29 competenties van IPMA en vooral hoe je deze kunt toepassen in je dagelijkse beroepspraktijk.

Er is evenwichtig aandacht voor persoonlijk leiderschap, ontwikkeling context bewustzijn en vak-ontwikkeling

Professionalisering

Project-, Programma- en Portfoliomanagement

Masterclass Project- en Portfoliomanagement

In deze training combineren we De Axelos methode Management of Portfolio met de OK! methode. Je leert projecten afbakenen en volgen door de tijd.

Ook leer je de rol van portfoliomanager heel goed kennen, inclusief het leiderschaptraining.

P3O

De methode neemt je mee door de wijze waarop je project- programma- en portfolio-office (P3O) professioneel kunt inrichten.

Je sluit de training af met een examen.

PMO driedaagse

Je leert in drie dagen vanuit de context van een organisatie de kern van de rol projectmanagementondersteuner kennen en ook daadwerkelijk toepassen

Methodegerichte trainingen

Prince2 Foundation & Practitioner

In deze trainingen leer je alles over de algemene opbouw van projecten. Ook leer je de projecten op maat toe te snijden voor effectieve toepassing binnen de situatie.

Je leert de rollen kennen die in ieder project belangrijk zijn

Agile projectmanagement

In deze training leer je alle Agile technieken kennen en toepassen. Je leert op een Agile wijze projectresultaat te creëren. Dit betekent dat je na de training in ieder geval weet hoe je zelfsturende teams effectief kunt laten samenwerken.

SCRUM master

In deze training leer je de Agile SCRUM waarden en principes kennen.

Je leert de methode zorgvuldig toepassen in je eigen werkpraktijk, zodat je daar op flexibele wijze waarde creëert die er voor je organisatie toe doet.

Specials De Project Academie

Projectmanagement op basis van het Enneagram

De negen punten op de cirkel van het Enneagram weerspiegelen allemaal een ‘energie’  die binnen projecten waardevol is.

Tijdens de training behandelen we alle punten van het enneagram en de betekenis die ze voor het professionaliseren van het projectmatig werken hebben.

Je maakt een projectplan en uiteraard leer je ook je eigen enneagramtype goed kennen.

Praktisch projectmanagement

Even helemaal los van de methoden leer je tijdens deze training de praktische facetten van projectmanagement kennen.

Door middel van spellen en concrete oefeningen zet je een project op en leer je hoe je jouw team en ook de omgeving mee kunt krijgen richting de realisatie van het projectresultaat.

De hands on die je krijgt zijn direct toepasbaar!

Filosofie en projectmanagement

Je krijgt verschillende, op filosofie gebaseerde, werkvormen aangereikt. Je leert ook om een actieve bijdrage te leveren aan een filosofische dialoog over de verschillende onderwerpen. Onderwerpen worden daarnaast voorzien van noties die recente filosofen naar voren hebben gebracht en worden samen bezien vanuit het perspectief van de projectmanager