nzcht-missie

Boeken

In boeken en artikelen waaraan ik heb meegeschreven heeft de driedeling zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn en vakmanschap een belangrijke plaats.

Mensen bouwen organisaties en samenlevingen op. De wijze waarop wij dat samen doen, doet er toe. Zijn we samen bereid diepgaand te kijken? Willen we keuzen maken die de diepere feitelijke oorzaken van vraagstukken wegnemen? Zijn we als doeners, denkers en beslissers bereid om ons aandachtig en oprecht op elkaar afstemmen, zodat in de breedte enthousiasme ontstaat voor de projectaanpak?

Samen zien gaat aan het samen veranderen vooraf. En maken en uitvoeren van keuzen vraagt om een open en verbindende houding, waarin we elkaar meenemen naar waarde die er voor onszelf, de organisatie en de maatschappij echt toe doet.

In dit basisboek over projectmanagement wordt alle theorie beschreven die je nodig hebt voor het behalen van het internationaal erkende IPMA D, IPMA C, IPMA B, IPMA PMIO certificaat.

Het is een goed naslagwerk, waarmee jij jouw professionaliteit als projectmanager voortdurend kunt ontwikkelen.

Je ontwikkelt zowel je persoonlijk leiderschap, je omgevingsgevoeligheid als je projectmanagement vaardigheden.

In dit boek over het OK! model is de methodische aanpak van strategische organisatievraagstukken uitgewerkt.

Toepassing van de methode leidt tot diep inzicht in de omgeving, de interne organisatie en netwerken van mensen. De waarnemingen erover worden vastgelegd in de OK! webapplicatie.

Na beoordeling van de waarnemingen, ontstaan geprioriteerde vraagstukken, die door middel van gestructureerde oorzaakanalyse, besluitvorming en implementatieplannen worden opgelost.

Implementaties leiden tot meer evenwicht in de meervoudige waarde-balans.

Dit is de managementeditie bij ‘Het OK! model’.

In aanvulling op het basisboek, is in dit boek het eerste hoofdstuk geweid aan het waarom achter de OK! methode. Waarom is toekomstbestendig ondernemen van belang in de tijd waarin we leven?

De managementeditie bestaat uit drie delen:

  1. Toekomstbestendig ondernemen: achtergrond
  2. Toekomstbestendig ondernemen: waarnemen
  3. Toekomstbestendig ondernemen: managementaanpak

In dit boek staat alle theorie die je moet kennen voor het examen IPMA-D.

 

Het boek is ook geschikt als leerboek voor het HBO. De eerste uitgave daarvan is door een besluit van de uitgever vervangen door deze tweede geheel herziene druk. Nu is in het boek alleen aandacht gegeven aan IPMA theorie.

In het boek wordt aandacht gegeven aan:

  1. De context van projecten
  2. Het voorbereiden van projecten
  3. Het definiëren van projecten
  4. Het uitvoeren van projecten
  5. De nazorg van uitgevoerde projecten