nzcht-missie

Missie

Ik duik graag met u de diepte in …

Wilt u samen met een effectief team open en verbindend samenwerken aan een gedragen, samenhangende visie en projecten die daadwerkelijk waarde toevoegen aan uw organisatie? Vijf bouwstenen van de lerende organisatie staan aan de basis van het advieswerk en de trainingen die ik verzorg.

  1. Systeemdenken. Alles hangt met elkaar samen. Wie overziet dat? Wie weet hoe ecosystemen zich ontwikkelen? Iemand alleen niet. Als we samen leren kijken, zien we zoveel meer. Zie www.organisatie-kundig.nl, waar de missie ‘samen zien, samen veranderen’ centraal staat.
    Door je samen te buigen over dat wat je samen ziet in de vaak zo weerbarstig ervaren werkelijkheid, ontstaat inzicht in dat wat mogelijk is, anders kan, anders moet. De gesprekken beginnen nagenoeg altijd  met het goed luisteren naar de persoonlijke visie van mensen.
  2. Persoonlijke meesterschap. De bijdrage die je als mens levert, is een belangrijke vorm van betekenisgeving voor jezelf, je organisatie en de maatschappij. Welke werkelijkheid zie jij? Welke visie komt daaruit naar voren? Wat boeit jou en waarom? Welke uitdagingen ga je aan? Welke betekenis geef je daarmee aan je organisatie en haar omgeving? De verhalen die je als antwoord geeft, weerspiegelt je persoonlijke visie, waarmee je betekenis wilt geven aan je leven. Door ze te delen, maakt de ander kennis met jouw gedachtegoed en de daarin verankerde belemmeringen en inzichten.
  3. Mentale modellen. Gedachten zijn bijzondere fenomenen. Ze geven je de ene keer haarscherp inzicht in wat kan en wat nodig is in een situatie. Andere keren lijken ze alles vast te zetten en draai je jezelf steeds verder vast in overtuigingen die niet werken, inclusief de daarbij opkomende gevoelens. Zo werkt het bij mensen. Door gedachten en opkomende gevoelens te onderzoeken, ontstaat inzicht in vooronderstellingen die mensen hanteren in/over situaties en leren mensen zichzelf, elkaar en de situatie echt begrijpen. En vanuit dit wederzijds begrijpen, ontstaat een gemeenschappelijke visie.
  4. Gemeenschappelijke visie. De gemeenschappelijke visie maakt helder wat mensen samen willen creëren. Ze vormt een hoger doel, waarop mensen zich echt willen afstemmen, omdat het hen ook persoonlijk raakt. Sterker nog: juist doordat mensen zich persoonlijk geraakt weten, delen ze hun persoonlijke visie op dat wat mogelijk is. De inspiratie die daarvan uitgaat, leidt ertoe dat anderen ervoor kiezen zich in te zetten en mee te doen aan waardevolle projecten die organisatie en samenleving toekomstbestendig verder brengen. De openheid leidt tot verbinding! Zie ook www.deprojectacademie.nl.
  5. Teamleren. Het toekomstbestendig samenwerken vraagt om professioneel teamwerk. Dit teamwerk kenmerkt zich door eensgezind, gelijkgericht samenwerken. De basis van deze gelijk-gerichtheid ontstaat door dialogen, waarin intens naar elkaar wordt geluisterd. Het effect is gecoördineerd samenwerken aan concrete projectresultaten. Daarmee krijgt de gemeenschappelijke visie haar vorm en inhoud. Effectieve teams laten bewust taken over aan andere teams, zodat ook zij top kunnen presteren in dat waar zij goed in zijn.