nzcht-missie

Focus op waarde …

Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf toekomstbestendige keuzen maakt? Via een integraal OK! adviestraject, namen mijn collega en ik een bouwbedrijf mee richting hun strategie

Er is onnoemlijk veel aan de hand in onze huidige maat-schappij. Er zijn vragen rondom grondstoffen, hergebruik ervan; vragen rondom schaarste van technisch personeel; vraag-stukken rondom woning tekort; rondom gebiedsinrichting.

Met het OK! model en de OK! webapplicatie (zie www.organisatie-kundig.nl) maakten we een integrale waardeanalyse voor een bouwbedrijf. De focus op meer balans in menselijke, sociaal relationele, intellectuele, materiële, natuurlijke en financiële waarde kwam in hun besluiten centraal te staan.

Gevolgen:

  • Vernieuwde website
  • Goed toepasbare managementtechnieken

Verbeterd teamwerk